OmaOpon tarina/yhteystiedot

Kuka on OmaOpo?

Olen Laura Sirkiä (KM). Pohjakoulutukseltani olen erityisluokanopettaja/erityisopettaja (Joensuun yliopisto v. 2006) ja olen tehnyt erilliset opinto-ohjaajan opinnot Itä-Suomen yliopistossa (v. 2012). Opona olen työskennellyt perusopetuksessa ja yhden lukuvuoden myös lukiossa tehostetun ohjauksen parissa. Opon työn lisäksi olen työskennellyt erityisluokanopettajana/sairaalakoulujen opettajana/laaja-alaisena erityisopettajana ja konsultoivana erityisopettajana sekä ylä- että alakouluissa. Tällä hetkellä työskentelen Keravalla oppivelvollisuuden erityisasiantuntijana. Vastaan Keravalla niiden perusopetuksen päättäneiden opiskelijoiden ohjauksesta, jotka eivät ole minkään koulutuksen järjestäjän piirissä. Eli toimin asuinkunnan VALPAS-vastaavana. Ohjauksen lisäksi toimenkuvaani kuuluu hallinnollisia tehtäviä.

Miten OmaOpo on syntynyt?

Erityisluokanopettajana työskennellessäni kaipasin opon tunneille materiaalia, joka soveltuisi myös erityisoppilaille. Opo-opintojen aikana virisi yhdessä opiskelukavereiden kanssa ajatus verkkosivustosta, joka helpottaisi erityisesti erityisluokanopettajien työtä. Tästä syntyi opintojen aikana sivusto www.erkkaopo.fi, jonka pohjalta haimme yhteistyökumppanit ja rahoituksen Opetushallitukselta myös www.ammatinvalinta.fi-sivuston tekemiseen (joka on vielä osittain käytössä, mutta sitä ei ole enää päivitetty).

Valmistuttuani opoksi tuskailin usein käytössä olevien materiaalien kanssa, koska kaipasin työni tueksi jotain muuta. Koin, että käyttämieni oppikirjojen tehtävät olivat usein liian vaikeita myös yleisopetuksen oppilaille. Päädyinkin alusta asti tekemään paljon omia tehtäviä oppilailleni. Kun oli aika tehdä uutta opetussuunnitelmaa yhdessä kollegojen kanssa Keravalla, aloin päässäni visioimaan materiaalia, joka toisi uuden OPSin näkyväksi ihan eri tavalla kuin muut markkinoilla olevat materiaalit. Ensin kehittelin materiaalia ihan vain oman työni tueksi, mutta pian OmaOpo laajenikin suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Pohdin myös ammatinvalinta.fi-hankkeen tapaan mahdollista ulkopuolista rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden hakemista. Kyselinkin sitä epävirallisesti Opetushallituksesta, mutta sillä hetkellä rahoitusta/kiinnostusta projektiin ei sieltä löytynyt. Hetken pohdittuani päätin tehdä OmaOpon itse, omaan tahtiini, omalla tyylilläni ilman erillistä rahoitusta, enkä edes lähtenyt yhteistyökumppaneita kunnolla kyselemään. Tukena ja apuna minulla on tässä matkan varrella ollut mieheni Olli Sirkiä, joka on ammatinvalinta.fi-projektin tapaan vastannut OmaOpon grafiikasta/taitosta sekä teknisestä toteutuksesta. Lisäksi siskoni Sari Kortesoja on vastannut kanssani tietotekstien kirjoittamisesta ja tekstien editoinnista.

Halusin rakentaa OmaOpon materiaalin paitsi uuden OPSin ympärille, myös yksilöllisen oppimisen pedagogiikan pohjalta. Erityisluokanopettajana toimintani luokassa perustui pitkälti yksilölliseen oppimiseen. Opettajajohtoista työskentelyä oli todella vähän koska yhdysluokassa se ei ollut mielestäni tehokasta ajankäyttöä. Visioin, että kun oppilaat saisivat oponkin tunneilla enemmän valinnanvaraa ja päätösvaltaa siihen, mitä tekevät ja miten, niin motivaatio ja innostus kasvaisi. Perustaso on joillekin jo tarpeeksi, toiset taas tekevät innolla mestaritason vaativampia tehtäviä. Pidän kuitenkin tärkeänä, että perusasiat opiskellaan aina opettajajohtoisesti. Näin varmistetaan, että kaikki oppilaat saavuttavat  tarvittavat perustason tiedot/taidot. Vaikka olen työssäni aina käyttänyt paljon sähköistä materiaalia ja verkkosivustoja, en kuitenkaan halua oppilaideni kanssa käyttää pelkästään sähköistä oppimateriaalia. Koen, että oppilaat haluavat tehdä myös perinteisiä kynätehtäviä. OmaOpossa halusin siis yhdistää sekä kynätehtävät että verkkomateriaalin yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Halusin myös oman työni tueksi verkkosivuston, jossa netistä löytyvä yläkoululaisten ohjaukseen liittyvä materiaali/videot yms. olisivat helposti ja selkeästi saatavilla. Näiden ajatusten pohjalle OmaOpo on syntynyt ja jatkaa kehitystään edelleen.

Mihin OmaOpo on menossa?

Kehitän OmaOpoa jatkuvasti ja teen uusia tehtäviä/päivitän sivustoa oman työni ohella. OmaOpon käyttäjämäärät kasvavat jatkuvasti. Lukuvuodeksi 2019-2020 oli mahdollista ostaa ensi kertaa myös OmaOpon painettu oppikirja, jonka näköisversiota voi käyttää myös e-kirjana (pdf). Oppimateriaalin myynti ja markkinointi ilman ison kustantamon taustajoukkoja on haastavaa, mutta ei mahdotonta. Yksityisyrittäjänä saan kuitenkin itse päättää, mitä teen ja milloin teen, joten se antaa minulle OmaOpon kehittämisen suhteen paljon vapauksia vastuun lisäksi!

Kiitos mielenkiinnostasi, ota yhteyttä mikäli kaipaat vielä lisätietoja!

Yhteystiedot

Tmi Laura Sirkiä
p. 050-557 0978
info@omaopo.com