Tietosuojalauseke

Jokainen ihminen arvostaa omaa yksityisyyttään. Niin tekevät myös OmaOpo.comin käyttäjät ja siksi mekin olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan kaikkea toimintaamme soveltuvaa henkilötietolainsäädäntöä.

Toimintamme kuitenkin edellyttää henkilötietojen keräämistä ja käsittelemistä, muuten emme voisi edes tarjota palveluitamme. OmaOpo.com kerää tietoja käyttäjistään pääasiassa palvelun toiminnan mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi. Huolehdimme kaikkien käyttäjien tietojen turvallisesta ja lainmukaisesta käsittelystä. Käsittelemme henkilötietoja tässä kuvattujen periaatteiden mukaisesti, joten pyydämme sinua tutustumaan huolellisesti tähän tietosuojalausekkeeseen. Saatamme myös päivittää tätä tietosuojalauseketta aika ajoin toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivustolla aika ajoin.

Mikä OmaOpo.com on ja miksi tämä tietosuojalauseke on tehty?

OmaOpo.com on Laura Sirkiän perustama sivusto oppilaanohjauksen tueksi. Tämä tietosuojalauseke tarjoaa OmaOpo.comin käyttäjille tietoa siitä, miten OmaOpo.com käyttää sivustolta kerättyjä tietoja sekä käyttäjien tietoja.

OmaOpo.com sitoutuu suojaamaan sivuston käyttäjien yksityisyyttä sovellettavan kansallisen ja EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Keräämme dataa sivuston käytöstä. Tämä mahdollistaa sen, että sivuston käyttöä voidaan parantaa paremmin käyttäjiä palvelevaksi. Datalla tässä yhteydessä tarkoitetaan tietoa siitä, mitä sivuja ja tehtäviä käyttäjä on käyttänyt. Datan käyttö luo mahdollisuuden luoda personoituja sisältöjä sekä parantaa käyttäjäkokemusta.

Mitä tietoja keräämme sinusta ja mistä lähteistä?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa palvelun tilaajilta. Tiedot saamme jollain seuraavista tavoista:

Tietoja, joita saamme sinulta

Annat henkilötietojasi, kun rekisteröidyt käyttämään palveluamme. Saatat esimerkiksi antaa meille toimitusosoitteen ja yhteystiedot laskutusta varten sekä sähköpostiosoitteen käyttäjätunnusten ylläpitoa varten. Tallennettavia tietoja ovat tyypillisesti nimi, ammattinimike, sähköpostiosoite, oppilaitos, oppilaitoksen osoite, käyttäjätunnus ja salasana sekä mahdollisesti puhelinnumero.

Tietoja, joita saatamme saada oppilaitokseltasi tai kunnalta

OmaOpo.com voi tehdä oppilaitoksen tai kunnan kanssa sopimuksen toimeksiannosta, jos oppilaitos haluaa käyttää OmaOpo.com sivustoa ja luoda käyttäjätilit keskitetysti henkilökunnalle ja oppilaille hankkimaansa OmaOpo.comin palveluun. Tällöin OmaOpo.com vastaanottaa henkilötietoja lisätäkseen käyttäjätunnuksen OmaOpo.com sivulle. Näitä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, oppilaitoksen nimi sekä käyttäjän rooli (oppilas vai opettaja/henkilökunta).

Käsittelemme saamiamme tietoja oppilaitoksen tai kunnan lukuun, kuten palvelun käyttöä varten tehdyssä sopimuksessa todetaan. Käyttötarkoitus on palvelun tarjoaminen sopimuksen mukaan.

Digitaalisen verkkopalvelun käytöstä kertyvä tieto

Tietoa kerääntyy myös, kun käytät palveluamme. Keräämme tietoa siitä, kuinka sivustomme käyttäjät käyttävät sivustoa ja sisältöjä. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi tunnistautumistiedot, lokitiedot ja tiedot sisällön käytöstä. Tämä mahdollistaa sivuston jatkokehittämisen sekä toiminnallisuuden varmistamisen.

Muut tietolähteet

OmaOpo.com voi käyttää myös kouluilta tai yhdistyksiltä kerättyjä tietoja opettajista. Näitä tietoja käytetään opettajien palvelemiseen ja sivustosta tiedottamiseen. Voimme saada tietoja esimerkiksi opettajalta itseltään, oppilaitoksilta (pääasiassa sähköpostiosoitteita) tai yhdistysten rekistereistä (pääasiassa sähköpostiosoitteita).

Mitä tarkoituksia varten keräämme henkilötietoja?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyjä lainmukaisia tarkoituksia varten.

Pääasiallisia henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

Palveluidemme tarjoaminen ja toimittaminen

  • käyttäjän tunnistaminen ja oikeiden käyttöoikeuksien määrittäminen ja antaminen
  • mahdollisten personoitujen palveluiden tarjoaminen ja toimittaminen
  • sivuston käytön ja käyttäjätuen mahdollistaminen (esim. unohtuneet salasanat ja pääsyn varmistaminen tilattuun palveluun)

Palvelun käytöstä syntyviä tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin

  • OmaOpo.com -palvelun ja sen sisältämän materiaalin kehittämiseen
  • sivuston toimivuuden varmistamiseen
  • tehtävien toimittamiseen
  • käyttäjätunnusten hallintaan
  • sivuston käytön arvioimiseen sekä analysoimiseen

Saatamme kerätä käyttäjän käyttämää päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, sovelluksen tunnisteen tai laitetunnisteiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet sekä mitata verkkopalvelun käyttöä. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Käytämme sivuston kehittämiseen analytiikkaa kuten matemaattisia malleja ja algoritmeja, jotka perustuvat sivuston käytöstä kerättyyn dataan. Analytiikasta saamme tietoa, jonka perusteella palvelua kehitetään. Voimme myös kerätyn datan perusteella esimerkiksi päätellä, jos jokin yksittäinen sivu tai tehtävä on virheellinen tai väärässä paikassa.

Analysoitua dataa käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin

Sivuston ja tehtävien kehittämiseen.

OmaOpo.com:in käyttäjistä kerätyn tiedon käyttäminen markkinointitarkoituksiin

Oppilaille OmaOpo.com/Laura Sirkiä ei lähetä kaupallista viestintää tai uutiskirjeitä.

Oikeutetun etumme perusteella saatamme käyttää oppilaitosten yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitetietoja tiedottamiseen ja suoramarkkinointitarkoituksiin liittyen erityisesti ajankohtaisista asioista tiedottamiseen, kutsujen lähettämiseen tilaisuuksiin, tutkimuspyyntöihin ja päivityksiä koskevien tietojen toimittamiseen. Emme kuitenkaan myy tai vuokraa yhteystietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksia varten.

Edellä kuvattuja palvelun, sivuston ja materiaalien kehittämistä, analysoimista ja toimivuuden varmistamista varten käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella. Henkilötietoja saatetaan kerätä ja käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja saatetaan käsitellä myös muiden kuin edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden tai -oikeuksien täyttämiseksi ja sopimusten valmistelemiseksi.

Kuka käsittelee henkilötietoja ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Kun OmaOpo.com toimii tietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän eli kunnan tai oppilaitoksen lukuun, käsittelemme henkilötietojen käsittelijän roolissa henkilötietoja yksinomaan rekisterinpitäjän määrittelemiä käyttötarkoituksia varten (esim. käyttäjätunnuksen toimittaminen sivuston käyttämiseksi sopimuksen mukaan) rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti kirjallisen sopimuksen perusteella.

OmaOpo.com kuitenkin osaltaan vastaa, että kaikkia tietoja käsitellään turvallisesti ja että toimimme vastuullisesti ollessamme käsittelijän roolissa ja noudatamme henkilötietojen käsittelijään sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

Palvelun tilaajille olemme rekisterinpitäjä ja siten vastaamme henkilötietojen keräämisestä ja käsittelemisestä siten, kuin sovellettava lainsäädäntö edellyttää rekisterinpitäjältä.

Lähtökohtaisesti pääsy henkilötietoihin on vain niillä OmaOpo.comin henkilöillä, jotka esimerkiksi auttavat käyttäjätunnusten tai teknisten ongelmien selvityksessä.

Henkilötietoja saatetaan jossain tapauksessa luovuttaa luottamuksellisesti tai mahdollistaa pääsy tietoihin alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain niiden tarkoitusten edistämiseksi, joita on tässä tietosuojalausekkeessa mainittu. Saatamme käyttää alihankkijoita erityisesti tietojen tallentamiseen (esim. pilvitallennus- ja hosting-palvelut, sähköpostipalvelu), tekniseen tukeen ja verkkosivustojen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen.

Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

Saatamme myös luovuttaa tietoja, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle?

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, sillä henkilötiedot sijaitsevat EU:n alueella olevilla palvelimilla.

Mikäli tietoja siirrettäisiin EU:n ulkopuolelle, se liittyisi todennäköisesti siihen, että jokin käyttämistämme hosting- tai pilvitallenuuspalveluista sijaitsisi EU:n ulkopuolella. Jos tietoa siirretään EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein, mikäli tietoa siirretään EU:n ulkopuolelle.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Tietojen säilyttämisajat saattavat perustua myös lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin. Pyrimme tarvittaessa myös päivittämään tietojasi. Tarpeeton tieto poistetaan.

Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan?

Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella alihankkijoillemme. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Toimitilamme ovat myös hyvin suojattu.

Onko tietojen antaminen pakollista?

Henkilötietojen antaminen on osin pakollista, sillä palveluidemme käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja tiettyjen henkilötietojen antamista. Mikäli et anna rekisteröitymisen edellyttämiä henkilötietoja, et pysty myöskään käyttämään palvelua. Niinpä jos et halua että käsittelemme lainkaan tietojasi näiden periaatteiden mukaisesti, pyydämme että et myöskään rekisteröidy palvelun käyttäjäksi.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@omaopo.com

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@OmaOpo.com

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Miten voit toteuttaa oikeutesi?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@OmaOpo.com. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun luotettavan selvityksen henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojalausekkeeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojalausekkeen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojalausekkeeseen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Voit olla tietosuoja-asioissa meihin yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

OmaOpo / Laura Sirkiä
Y-tunnus: 2840490-4
Sposti: info@omaopo.com
Puh. 050-5570978