Rekisteriseloste

Tämä rekisteriseloste koskee OmaOpo.com käyttäjiä. OmaOpo.comin käyttö perustuu tilaajan tekemään tilaukseen eikä oppilaiden tietoja tallenneta OmaOpon rekisteriin.

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: OmaOpo/Laura Sirkiä
Y-tunnus: 2840490-4

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Laura Sirkiä
Puhelin: 050-5570978
Sähköposti: info@OmaOpo.com

 1. Rekisterin nimi

OmaOpo.com asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten

 • käyttöoikeuksien hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelun toiminta
 • analysointi ja tilastointi
 • palvelusta tiedottaminen
 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja

 • yhteystiedot, kuten nimi, ammattinimike, oppilaitos, oppilaitoksen osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • muut palvelun käyttöä koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

 • Käyttäjältä itseltään puhelimitse, internetin kautta tai sähköpostilla.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 • Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin.
 1. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainituille rekisteriasioista vastaaville henkilöille virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain OmaOpo ylläpitäjä. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.