Useasti kysyttyä hinnoittelusta

  • Saako oppilas oman henkilökohtaisen tunnuksensa sivustolle? Ei saa. Oppilaitos saa yhden oppilastunnuksen ja kaikki oppilaat kirjautuvat tuolla samalla tunnuksella.
  • Miksi e-kirjan/tulostettavan kirjan hinnoittelussa puhutaan oppilaitoksen oppilasmäärästä? Koska e-kirjan/tulostettavan kirjan hinnoittelu perustuu oppilaitoksen oppilasmäärään tilaushetkellä. Oppilaitos maksaa siis yhden kerran oppilaitoksen oppilasmäärän mukaisen lisenssimaksun. Vaikka oppilaitoksen oppilasmäärä kasvaisi tilauksen jälkeen, ei oppilaitoksen tarvitse maksaa lisämaksua. Lisenssi e-kirjaan/tulostettavaan materiaaliin ostetaan siis vain yhden kerran ja oikeus käyttää sitä on sen jälkeen aina voimassa.
  • Tarkistaako OmaOpo oppilaitoksen oppilasmäärän? Kyllä. OmaOpo tarkistaa ennen tilausvahvistusta oppilaitosten nettisivuilta, että ilmoitettu oppilasmäärä vastaa koulun luokkien määrää. Epäselvissä tilanteissa OmaOpo ottaa yhteyttä tilauksessa ilmoitettuun yhteyshenkilöön.
  • Miksi oppilaitos ei voi ostaa vain yhden vuosiluokan lisenssiä? Kuten muutkin oppilaanohjauksen materiaalit, OmaOpon materiaali on koko yläkoulun kattava kokonaisuus.
  • Mihin OmaOpon lisenssien hinnoittelu perustuu? OmaOpo on perehtynyt tarkasti markkinoilla olevien kirjojen ja sähköisten materiaalien hinnoitteluun ja päätynyt niiden perusteella omaan hinnoitteluunsa. Haastavan OmaOpon hinnoittelusta teki se, että saatavilla ei ole toista OmaOpon kaltaista laajaa kirjallista materiaalia, joka löytyisi verkosta ja johon lisenssin ostaneet oppilaitokset saisivat rajattomat käyttö/kopiointioikeudet. Tämä rajaton käyttö/kopiointioikeus on otettu myös huomioon hinnoittelussa.
  • Mitä siis tarkoittaa, että koulu saa rajattomat käyttö/kopiointioikeudet? Se tarkoittaa sitä, että kun oppilaitos kerran ostaa lisenssin perustuen oppilasmäärään, voi oppilaitos sen jälkeen käyttää materiaalia rajattomasti.
  • Mitä oppilaitokset sitten hyötyvät rajattomasta käyttö/kopiointioikeudesta? Kun oppilaitos kerran ostaa oikeudet OmaOpon kirjalliseen materiaaliin, voi oppilaitos käyttää materiaalia vuodesta toiseen ilman uutta maksua. Toisin sanoen, oppilaitos tulee säästämään jatkossa paljon oppikirjakuluissa, mikäli jatkaa OmaOpon käyttöä useamman vuoden.
  • Mikäli OmaOpo.com tuottaa uutta materiaalia sivustolle sopimuskauden aikana, saako lisenssin maksanut oppilaitos ne käyttöönsä veloituksetta? Kyllä.